Trivsel og mobning
 
Her på stedet vil vi forebygge mobning, og har derfor udarbejdet følgende principper for trivsel:
 
·        Det skal være trygt og rart at gå i børnehave, skole, SFO og klub.
 
·        Gruppens trivsel er en opgave der skal løses af børn, personale og forældre i fællesskab
 
·        Det enkelte barns trivsel er en opgave, der løses af barnet, personale og forældre i fællesskab
 
·        Personalet tager børnene alvorligt, og man kan stole på, at de vil hjælpe
 
·        Personalet vil gribe ind over for uacceptabel adfærd
 
·        Vi vil hellere forebygge end behandle mobning
 
 
Mobning angår alle
 
Alle møder i løbet af deres opvækst begrebet ”mobning”, enten som mobningsoffer, som mobber eller som passiv/aktiv tilskuer.
 
·        Alle skal lære at opdage, når det foregår.
·        Alle skal lære at fortælle, når det foregår.
·        Alle skal lære at handle, når det foregår.
 
Hvad er mobning
”En person bliver mobbet, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer.”
 
Der er ikke tale om mobning, når nogen bliver drillet på en måde, så der er tale om et ligeværdigt forhold, hvor begge parter kan sige fra eller begge parter kan le af det.
 
 
Fare på færde
For den mobbede er det ofte svært at tale om, hvad der foregår. Man kan være bange for at blive mobbet endnu mere, bange for at være en sladrehank, bange for at bekymre sine forældre og måske skamme sig over ikke at kunne klare sig selv.
 
Derfor må alle, både forældre, børn og de voksne omkring barnet i skolen være meget opmærksom på signaler om, at der er noget galt.
Hvis
·        dit barn bliver meget alene
·        dit barn får let til gråd eller bliver indadvendt
·        dit barn får ”kort lunte” og bliver nemmere aggressivt
·        dit barn ikke vil i skole, børnehave eller SFO
·        dit barn får hyppigt ondt i hovedet eller maven
·        dit barn sakker bagud fagligt
kan det fortælle at barnet måske har brug for hjælp.
 
Hvem kontakter jeg, hvis jeg bliver opmærksom på mobning i huset?
·        Klasselæreren eller en anden af barnets voksenpersoner i institutionen.
·        Skole- eller SFO/Bhv. lederen.
Lav kontakt til den person, som du nemmest kan tale om sagen med.
Foretag kontakten, også selvom barnet siger, at du ikke må sige noget. Hvis vi ikke ved, at der er problemer, kan vi heller ikke gøre noget for at løse dem.
 
Hvad sker der så?
Afhængig af den aktuelle situation har institutionen forskellige handlemuligheder:
·        Samtaler med de involverede børn og evt. med klassen/gruppen.
·        Samtaler med forældrene til de involverede børn.
·        Samtaler mellem forældre til involverede børn.
·        Samtaler mellem involverede børn og forældre til involverede børn.
·        Hjælp til børn og forældre (psykolog, sociale myndigheder)
 
Disse tiltag gennemføres for at ændre situationen, så det igen bliver rart for alle at være her, og ikke for at placere skylden.