Morgenbevægelse:
 
Mange børn lever et liv, hvor de bevæger sig meget lidt. Morgenbevægelse skal være med at til sætte fokus på vigtigheden i at motionere og på denne måde, som supplement til idrætsundervisningen, skabe grobund for en god motionskultur hos børnene.
Morgenbevægelse skal også være med til at skabe forudsætninger for bedre koncentration og indlæring hos børnene.
 
Mål:
                      • At grundlægge en motionskultur hos børnene
                      • At stimulere den naturlige trang til at bevæge sig
                      • At skabe en modkultur til et stillesiddende liv
                      • At give børnene mulighed for at udfordre sig selv gennem løb og andre former for bevægelse
                      • Gennem den kropslige aktivitet at skabe bedre forudsætninger for koncentration og indlæring
 
Hvorfor:
Det moderne menneskes stillesiddende liv er årsag til en masse såkaldte livsstilssygdomme. Disse vil vi også med morgenbevægelse være med til at forebygge, ved at arbejde på at gøre det naturligt for børnene at skabe rum og tid til at bruge kroppen.
 
Organisering:
Morgenbevægelse vil blive en vekslen mellem løbeaktiviteter, udendørs og indendørs idræts- og legeaktiviter, boldspil, m.m.
Der vil blive tale om aktiviteter for alle elever samlet og eleverne inddelt i mindre hold.
 
 
Årsplan:
I forårs- og sommerperioden er der fortrinsvis udendørs løbeaktiviteter.
I efterårs- og vinterperioden er der mandagscirkeltræning for alle elever. De øvrige dage i ugen veksles der mellem to halaktiviteter og en udendørs løbeaktivitet.
 
Sommer: onsdag+torsdag+fredag 8.45 - 9.00
Vinter: torsdag+fredag 8.45 - 9.00