Sorgplan
Den der modtager beskeden, giver besked til den ansvarlige leder eller souschef. Alle ansatte får besked.

Information til børnene:
Den klasseansvarlige finder sorgæsken.
Børnene samles i klassen og børnehaven.
Vi tænder et lys.
Fortæller børnene, hvad der er sket, samt det videre forløb.
Flaget hejses på halv.
Alle børn og voksne samles i gymnastiksalen og vi holder et minuts stilhed.

Information til forældrene:
Der gives mundtlig besked i de berørte klasser.
I tilfælde af børns fridag eller ferie gives beskeden pr. telefon.
Giv hinanden tid/lov til at snakke med forældrene i dagene efter.
Information om begravelse evt. deltagelse.

Kontakt til familien:
Klasselæreren eller kontaktpædagog tager kontakt til afdødes familie for at give de efterladte mulighed for, at komme frem med, hvad de forventer/ønsker af skolen i denne situation. Der afleveres en buket og evt. et brev/tegninger til familien.

Når barnet kommer tilbage til skolen:
Børnene får lov til at tale om det hændte.
De voksne udviser åbenhed omkring det skete, er "ekstra" opmærksomme på børnene. Der etableres særregler for det sorgramte barn. Evt. besøg ved gravstedet.

Begravelse/bisættelse - efterfølgende kaffe:
Ledelse, klasselærer og kontaktperson deltager altid.
Det øvrige personale deltager så vidt det er muligt.
Institutionen spørger familien om specielle ønsker/hensyn i forbindelse med begravelsen/bisættelsen, evt. blomstervalg.

To typer støtte:
Engagement
Tale om det der er sket, lytte og blive hørt.
Græde sammen.
Trøste hinanden, dele minder og følelser.
Blive forstået.
Være der for hinanden.

Undgåelse/Afledning
Hjælper til at tænke på noget andet.
Holder afstand.
Taler om noget andet.
Gør ting sammen.
Opmuntrer hinanden.

Råd til venner:
Tag aktivt og tidlig kontakt - undgå ikke den, der er ramt.
Det varmer med en blomst, brev eller tegning.
Det varmer med et knus.
Vis at du tænker på den efterladte og vis, at du gerne vil være der.
Undgå at tage kontakt af nysgerrighed.
Tro ikke du forstår hvordan de har det.